Tento obrázek dokumentuje, že destičkovitá odlučnost nemusí být přesně kolmá k odlučnosti sloupcovité. Úhel obou směrů se mění uvnitř tělesa.