Pohled na bořeňský znělec pod petrografickým mikroskopem ve skřížených nikolech. Velké bíle svítící útvary jsou vyrostlice sanidinu, menší čtvercové průřezy patří nefelínu. Zbylá pestrá základní hmota je tvořena mikroskopickými lištičkami sanidinu krystalky sodalitu a egirínu. Foto Přír. fak UK Praha