Svislý letecký pohled, zabírající okolí Bořně z roku 1938 ukazuje ve srovnání se současným stavem na mnohem intenzivnější využívání okolí Bořně k zemědělským účelům.