Svislý letecký pohled, zabírající okolí Bořně z roku 1994 ukazuje ve srovnání se stavem z roku 1938 výrazné zvětšení tozsahu okolního lesa přirozenou sukcesí především směrem k městu Bílina.