Vlastní výchoz zjílovělé (cimolitizované horniny) není velký.