Lukov 

 

MAPA Letecké foto Detail lokality
GEO

 

Navigace :  lokalita Lukov se nachází východně od Bíliny v malebném údolí mezi masivem vrchů kolem  Hrdišťan, Táhlinou  a Mravenčím vrchem. Obec je dostupná z Bíliny  autobusem. Autem je možno se sem dostat rovněž ze směru od Milešova  nebo od Třebenic. Samotná lokalita se nachází kousek nad obcí v lese severním směrem od návsi nad víkendovými chatami, bezprostředně nad lesní cestou jdoucí po úbočí Mravenčího vrchu.  

Geologie :  Svahy nad Lukovem jsou budovány čedičovými a znělcovými  vyvřelinami oligocenního stáří. Pevné čediče a znělce se zde střídají s vrstvami tufových  hornin, místy obsahujících vyrostlice čedičových minerálů.

Minerály :  lokalita je již po staletí  známá výskytem amfibolových (kaersutit = čedičový amfibol) vyrostlic ve tvaru šestibokých hranolů uzavřených a vyvětrávajících z hnědočerveného tufu. Krystaly dosahují velikosti až 5 cm. Amfibol vzácně doprovází krystaly augitu (větčinou plochá dvojčata)  a též krystaly biotitové slídy.  Lukovské amfiboly patří spolu s amfiboly z Vlčí hory u Černošína (západní Čechy) k těm nejhezčím u nás.   Běžně se podaří získat volné vyvětralé vyrostlice amfibolu, ceněné jsou exempláře krystalů v matečné hornině.

Poznámka : lokalita se nachází v lese a v ChKO, platí zde tím pádem všechna ustanovení Lesního zákona a režim Chráněné krajinné oblasti.