Radovesická výsypka zcela změnila tvář údolí Lukovského potoka.