Původně v prostoru radovesické výsypky existovalo rozsáhlé údolí odvodňované Lukovským potokem.