Radovesická výsypka v r. 2000, těsně před dokončením sypání.