V současnosti plochou pánev nahrazuje až 180 m hluboká a 4 km dlouhá jáma. Na severním okraji dolu vzniká návrší výsypky Pokrok, na východním okraji se začíná klenout vnitřní výsypka dolu.