V některých úsecích v minulosti přerubaných hlubinným způsobem dochází k samovznícení uhlí.

foto K. Mach