Před postupy rypadel je potřeba provést rozsáhlý geologický průzkum pomocí vrtných souprav, zdokumentovat tisíce metrů vrtného jádra

foto K. Mach