rypadlo K-74 na prvním řezu lomu v noci

(foto K. Mach)