sverojižní délka lomu činí 4km, šířka od východu na západ 3 km

Tento pohled do lomu Bílina směřuje z jižních svahů lomu severozápadním směrem. V pozadí se rýsují Krušné hory. (foto K.Mach)