Klima  v číslech
zpět příroda zpět geografie zpět klima

         Protože se na Bílinsku nenachází kromě Milešovky jiná observatoř se souvisle a všestranně měřenými  meteorologickými daty, byla pro srovnání níže položené lokality zvolena data ze stanic Roudnice, Litoměřice a Teplice. Výsledky z těchto stanic jsou srovnatelné se stavem v údolí řeky Bíliny.

     

Tab.1: Průměrné měsíční teploty vzduchu (°C) pro stanice Litoměřice a Milešovka

stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Litoměřice 174 m n. m.

-1,5

-0,4

3,7

8,5

13,9

16,6

18,3

17,6

13,9

8,4

3,4

0,0

8,5

Milešovka 837 m n. m.

-4,3

-3,5

0,0

4,3

9,8

12,7

14,6

14,0

10,7

5,5

0,0

-3,0

5,1

 

Tab.2: Průměrné měsíční maximální teploty vzduchu na stanicích Roudnice nad Labem a Milešovka

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Roudnice nad Labem 187 m n. m.

8,1

10,0

17,0

22,8

28,1

30,7

32,4

31,8

28,5

21,0

14,1

9,1

33,7

Milešovka 837 m n. m.

4,7

6,0

11,8

17,7

22,9

25,5

27,1

26,4

23,0

13,1

9,3

5,4

28,2

 

Tab.3: Průměrné měsíční minimální teploty vzduchu na stanicích Roudnice nad Labem a Milešovka

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Roudnice nad Labem 187 m n. m

-14,5

-13,4

-10,0

-3,0

0,6

5,2

8,1

6,9

2,1

-3,0

-4,8

-13,4

-19,4

Milešovka 837 m n. m.

-14,3

-13,6

-9,8

-5,2

-1,2

3,2

6,0

6,1

2,4

-3,6

-6,6

-13,0

-17,6

 

Tab.4: Měsíční absolutní maximální teploty vzduchu na stanici Roudnice nad Labem a Milešovka

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Roudnice nad Labem 187 m n. m

13,0

13,5

21,8

28,7

32,8

36,6

37,6

37,4

34,4

28,3

19,0

13,2

Milešovka 837 m n. m.

9,7

14,6

18,5

22,7

28,6

31,0

33,4

33,3

31,0

22,0

13,4

11,2

 

Tab.5: Měsíční absolutní minimální teploty vzduchu na stanici Roudnice nad Labem a Milešovka

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Roudnice nad Labem 187 m n. m

-24,4

-35,0

-26,5

-7,7

-3,0

2,0

5,0

4,0

-1,7

-10,6

-9,6

-25,2

Milešovka 837 m n. m.

-23,4

-26,3

-17,5

-11,0

-6,3

-1,8

4,3

2,8

-1,9

-8,5

-11,5

-20,8

 

Tab.6: Průměrný měsíční počet tropických dnů (max.T>30,1ºC) na stanicích Roudnice nad Labem a Milešovka

Stanice

V

VI

VII

VIII

IX

rok

Roudnice nad Labem 187 m n. m

0,4

2,2

3,7

3,3

0,8

10,3

Milešovka 837 m n. m.

 

0,0

0,1

0,5

0,1

0,7

 

Tab.7: Průměrný měsíční počet letních dnů (max. T>25,1ºC) na stanicích Roudnice nad Labem a Milešovka

Stanice

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

rok

Roudnice nad Labem 187 m n. m

0,6

4,8

10,3

15,6

13,0

5,8

0,3

50,4

Milešovka 837 m n. m.

 

0,5

2,1

3,3

2,8

0,8

 

9,5

 

Tab.8: Průměrný měsíční počet mrazových dnů (min. T<0ºC) na stanicích Roudnice nad Labem a Milešovka

Stanice

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

zimní období

Roudnice nad Labem 187 m n. m

0,2

3,4

8,8

19,4

23,4

19,3

16,8

4,7

1,0

 

97,0

Milešovka 837 m n. m.

0,2

7,0

19,8

28,6

29,7

25,9

22,3

11,8

2,7

0,1

148,1

 

Tab.9: Průměrný měsíční počet ledových dnů (max. T<0ºC) na stanicích Roudnice nad Labem a Milešovka

Stanice

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

zimní období

Roudnice nad Labem 187 m n. m

 

0,0

0,8

8,7

13,0

7,4

1,6

 

 

31,5

Milešovka 837 m n. m.

 

1,4

8,2

20,0

21,3

16,4

9,4

1,2

0,2

78,1

 

Tab.10: Průměrný měsíční počet arktických dnů (max. T<-9,9ºC) na stanicích Roudnice nad Labem a Milešovka

stanice

XI

XII

I

II

III

rok

Roudnice nad Labem 187 m n. m

 

0,6

1,2

0,4

 

2,2

Milešovka 837 m n. m.

0,0

2,0

2,8

1,6

0,1

6,5

  

Tab.11: Měsíční průměry teploty vzduchu (°C) v malém vegetačním období pro stanice Litoměřice a Milešovka

Stanice

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Litoměřice 174 m n. m.

8,5

13,9

16,6

18,3

17,6

13,9

8,4

Milešovka 837 m n. m.

 

9,8

12,7

16,6

14,0

10,7

 

 

Malé vegetační období pro stanici Litoměřice:

Začátek: 24. 4.

Konec: 7. 10.

Trvání: 167 dnů

 

Výpočet teplotní sumy pro stanici Litoměřice:

Σ T = 8*8,5+31*13,9+30*16,6+31*18,3+31*17,6+30*13,9+7*8,4 = 2585,6 °C

 

Malé vegetační období pro stanici Milešovka:

začátek: 17. 5.

konec: 19. 9.

trvání: 126 dnů

 

Výpočet teplotní sumy pro stanici Milešovka:

Σ T = 14*9,8+30*12,7+31*16,6+31*14,0+19*10,7 = 1670,1°C

 

Tab.12: Měsíční průměry teploty vzduchu (°C) v mrazovém období pro stanice Litoměřice a Milešovka

Stanice

XI

XII

I

II

III

Litoměřice 174 m n. m.

 

0,0

-1,5

-0,4

 

Milešovka 837 m n. m.

0,0

-3,0

-4,3

-3,5

0,0

 

Mrazové období pro stanici Litoměřice:

začátek: 16. 12.

konec: 16.2.

trvání: 62 dnů

Výpočet teplotní sumy pro stanici Litoměřice:

Σ T = 16*(0,0)+31*(-1,5)+16*(-0,4) = -52,9 °C

 

Mrazové období pro stanici Milešovka:

začátek: 16. 11.

konec: 14. 3.

trvání: 119 dnů

 

Výpočet teplotní sumy pro stanici Milešovka:

Σ T = 15*0,0+31*(-3,0)+31*(-4,3)+28*(-3,5)+14*(-0,0) = -324,3 °C

 

Tab.13: Průměrné měsíční úhrny srážky (mm) pro stanice Litoměřice a Milešovka

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Litoměřice 174 m n. m

27

22

24

36

48

58

68

58

39

34

31

28

473

Milešovka 837 m n. m.

40

34

36

42

58

64

71

60

44

40

38

37

564

 

Tab.14: Úhrny srážek za jednotlivá období na stanici Milešovka

 

Úhrn srážek za obd. (mm)

Podíl na ročním úhrnu (%)

jaro (III - V)

136,0

24,2

léto (VI - VIII)

195,0

34,6

podzim (IX - XI)

122,0

21,7

zima (XII - II)

111,0

19,7

 

Tab.15: Úhrny srážek za jednotlivá období na stanici Litoměřice

 

Úhrn srážek za obd. (mm)

Podíl na ročním úhrnu (%)

jaro (III - V)

108,0

22,8

léto (VI - VIII)

184,0

38,9

podzim (IX - XI)

104,0

22,0

zima (XII - II)

77,0

16,3

 

Tab.16: Průměrný měsíční počet srážkových dnů s úhrny >0 mm

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Litoměřice 174 m n. m

12,2

10,0

10,8

11,8

11,5

12,2

13,4

12,8

10,2

12,4

12,5

12,4

142,2

Milešovka 837 m n. m.

18,2

15,6

14,3

15,3

14,0

14,5

15,1

14,7

13,1

15,6

16,2

18,8

185,4

 

Tab.17: Průměrný měsíční počet srážkových dnů s úhrny >0,9 mm

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Litoměřice 174 m n. m

6,8

5,9

6,4

7,6

7,7

8,8

9,6

8,9

6,8

7,2

7,0

7,0

89,7

Milešovka 837 m n. m.

10,1

8,5

8,3

8,9

9,3

10,0

10,5

9,9

8,4

8,7

8,3

9,5

110,4

 

Tab.18: Průměrný měsíční počet srážkových dnů s úhrny >9,9 mm

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Litoměřice 174 m n. m

0,4

0,2

0,4

0,8

1,3

1,5

2,1

1,6

0,8

0,7

0,5

0,3

Milešovka 837 m n. m.

0,6

0,3

0,5

0,7

1,6

1,7

2,3

1,5

0,9

0,8

0,6

0,4

 

Tab.19: Průměrná četnost směrů větru v roce (%) na stanicích Teplice, Trnovany a Milešovka

Stanice

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Calm

Teplice, Trnovany 228 m n. m

3,4

9,2

11,9

8,1

2,6

18,0

21,3

10,2

15,3

Milešovka 837 m n. m.

11,4

5,5

6,0

16,6

8,4

14,8

18,5

17,4

1,4

 

Tab.20: Průměrná četnost směrů větru v létě na stanicích Teplice, Trnovany a Milešovka

Stanice

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Calm

Teplice, Trnovany 228 m n. m

3,7

7,3

10,9

9,1

4,0

18,3

21,9

13,1

11,7

Milešovka 837 m n. m.

16,3

5,7

5,3

13,6

7,1

13,2

19,4

21,0

1,4

 

Tab.21: Průměrná četnost směrů větru v zimě na stanicích Teplice, Trnovany a Milešovka

Stanice

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Calm

Teplice, Trnovany 228 m n. m

3,2

9,5

11,3

7,7

2,2

19,0

22,0

9,8

15,3

Milešovka 837 m n. m.

9,9

4,1

4,9

15,4

9,0

17,8

20,7

16,5

1,7

 

Tab.22: Průměrné měsíční hodnoty relativní vlhkosti vzduchu (%) na stanicích Litoměřice a Milešovka

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Litoměřice 174 m n. m

84,0

79,0

74,0

68,0

66,0

67,0

69,0

70,0

74,0

80,0

84,0

85,0

75,0

Milešovka 837 m n. m.

90,0

87,0

83,0

77,0

74,0

73,0

74,0

75,0

79,0

87,0

93,0

93,0

82,0

 

Tab.23: Průměrné měsíční hodnoty tlaku vodní páry ve vzduchu (mm Hg) na stanicích Litoměřice a Milešovka

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Litoměřice 174 m n. m

3,5

3,7

4,4

5,7

7,8

9,7

11,0

10,6

9,1

6,8

5,3

4,0

6,8

Milešovka 837 m n. m.

3,2

3,2

3,9

4,9

6,6

8,1

9,4

9,2

8,0

6,1

4,6

3,5

5,9

 

Tab.24: Průměrné měsíční hodnoty oblačnosti (v desetinách pokrytí oblohy) na stanicích Litoměřice a Milešovka

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Litoměřice 174 m n. m

7,8

7,1

6,2

6,4

6,4

6,2

6,4

5,8

5,6

6,9

8,3

8,1

6,8

Milešovka 837 m n. m.

7,8

7,5

6,6

6,7

6,4

6,2

6,3

5,9

5,8

7,1

8,2

7,9

6,8

 

Tab.25: Průměrný měsíční počet jasných dnů (N4 < 2 desetiny) na stanicích Litoměřice a Milešovka

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Litoměřice 174 m n. m

2,2

2,9

5,3

3,8

3,6

4,5

3,4

5,4

5,9

2,7

0,9

1,8

42,4

Milešovka 837 m n. m.

2,4

2,7

4,8

3,1

3,5

4,1

3,5

4,8

5,8

2,8

1,0

2,6

41,1

 

Tab.26: Průměrný měsíční počet zamračených dnů (N4 > 8 desetin) na stanicích Litoměřice a Milešovka

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Litoměřice 174 m n. m

18,7

13,4

12,1

11,4

11,8

10,6

11,2

9,9

8,9

14,4

20,0

20,3

162,7

Milešovka 837 m n. m.

18,2

15,4

13,6

11,6

10,2

9,4

9,6

9,1

8,8

15,2

18,9

19,8

159,8

 

Tab.27: Trvání slunečního svitu na stanicích Teplice, Trnovany a Milešovka

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Teplice, Trnovany 228 m n. m.

27

55

120

156

213

225

217

200

151

85

28

21

1498

Milešovka 837 m n. m.

59

83

142

168

218

231

235

220

178

114

54

52

1753

 

Tab.28: Průměrný měsíční počet dnů s mlhou (V < 1 km) na stanicích Litoměřice a Milešovka

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Roudnice nad Labem 187 m n. m

3,4

3,5

3,3

0,8

1,3

0,5

0,9

0,9

4,4

6,7

7,4

6,3

39,4

Milešovka 837 m n. m.

22,0

20,3

16,1

10,6

11,2

9,4

9,8

8,1

12,4

15,1

23,7

25,6

184,3

 

Tab.29: Průměrný měsíční počet dnů s bouřkou na stanicích Litoměřice a Milešovka

Stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Roudnice nad Labem 187 m n. m

 

 

0,1

1,3

6,0

5,6

7,4

5,1

2,1

0,1

 

0,1

27,8

Milešovka 837 m n. m.

0,1

0,1

0,2

2,3

6,6

6,4

7,6

5,3

1,6

0,1

 

0,1

30,4