Geografie
zpět na úvod zpět příroda geomorfologie vodní síť klima půdní poměry
         Na těchto stránkách zjistíte základní geografické informace. Data připravuje Michal Hájek. 

        

             Horká aktualita :

  

              Dny GIS v Bílině - listopad - prosinec 2004

          Dny GIS v Bílině, pořádané již potřetí v řadě letos proběhly ve znamení  celkové expanze. Protože se v roli instruktorů do akce zapojili další 3 členové naší společnosti, podařilo se znásobit počet oslovených účastníků. První část dnů GIS proběhla 26.11.2004 na Gymnáziu v Bílině . Studenti 3. a 4.ročníku a rovněž studenti septimy a oktávy absolvovali v  přednáškové síni centra environmentální výchovy přednášku na téma GIS našich studujících členů - Michala Hájka a Jany Chladné. Oba tito studenti jsou zběhlí ve využívání GIS na poli geografie, kterou studují, takže o jejich kvalifikaci v tomto směru netřeba pochybovat. Studentům Gymnázia přehledně na příkladech formou počítačové presentace vysvětlili pojem GIS,  jeho principy  použití a možnosti. Druhá instruktorská skupina I. Bílý a M. Horák (současný a bývalý zaměstnanec měřictví na Dolech Bílina) provedli 2.12.2004 a 16.12.2004  jinak zaměřenou akci pro studenty geodézie Střední průmyslové školy v Duchcově (kde M. Horák působí jako pedagog). Seminář o GIS proběhl na Dolech Bílina a protože studenti geodézie 3. a 4. ročníku jsou ve věcech GIS o něco zběhlejší než studenti gymnázia byla celá prezentace zaměřena na konkrétní aplikace GIS na Dolech Bílina (2.12.2004) a na získávání dat do GIS metodou letecké fotogrammetrie a GPS (16.12.2004 v Duchcově). Studenti si mohli vyzkoušet práci s řadou přístrojů a svézt se v sanitce vybavené palubním počítačem s GPS. Celkově se  Dnů GIS v Bílině a Duchcově  zúčastnilo hodně přes 100 studentů středních škol. Za perfektní průběh akce je potřeba poděkovat jak samotným instruktorům tak vedení Gymnázia v Bílině, SPŠ v Duchcově a rovněž Severočeským Dolům a.s. Chomutov, Doly Bílina, které umožnily přístup studentů  na svoje pracoviště.          

                          

                   

                    Představení vysoce výkonné GPS sestavy Leica System 500 při pořizování GIS dat v Duchcově

                    

 

                  

 

              Dny GIS v Bílině - listopad 2003

          Již druhý ročník" Dnů geografických informačních systémů" se v režii Ing. Ivana Bílého a  s podporou Severočeských dolů a.s.  a  firmy Arc Data odehrál koncem listopadu v Bílině. Studenti bílinského gymnázia se ve třech skupinách postupně seznámili  s možnostmi využití digitálních map, geografických databází  a technologie GPS na příkladu aplikací na Dolech Bílina.  Studenti byli provedeni  způsoby pořizování geografických dat, jejich zpracováním a následným využitím prostřednictvím špičkové techniky, kterou Doly Bílina využívají. 

                        

                       Na parkovišti před "pentagonem" si studenti vyslechli přednášku o využití kapesních GPS.

 

                                  

                                  Praktické předvádění použití GPS bylo zajímavé i pro studenty i zkušené pedagogy.

 

                                                                              

                              Navigaci pomocí GPS si studenti mohli vyzkoušet na příkladu důlního záchranného vozidla.