Patisovec (Glyptostrobus, Water pine, Wasserfichte, Shui Song...)

 

Patisovec (Glyptostrobus europaeus)

 

čeleď:  taxodiovité (Taxodiaceae)

vzrůstová  forma:  středně velký až velký strom ?

ekologie:  mokřady a močály (uhlotvorné)  - hlavní uhlotvorná dřevina !!!

současné ekvivalenty:  vymřelý – jediný zástupce rodu dnes žije co by žijící fosílie v jižní Číně a severním Vietnamu (Glyptostrobus pensilis)

známé fosilní části rostliny:  větvičky, šištice samčí i samiččí, semena, pyl, zuhelnatělá dřevní hmota (pařezy až 5 m vysoké a 2 m v průměru)

rozlišovací znaky: 

větvičky tloušťky okolo 2 mm, pokryté krátkými šupinovitými listy (nelze rozeznat od pasekvoje –quasisequoia), semenné šištice  2 – 3 cm dlouhé s několika opakvejčitými šupinami na konci zdobenými rozbrázděnými štítky. Vypadlá semena výrazná oválná a jednostranně dlouze křídlatá až přes 1 cm dlouhá. Drobné pylové šištice na konci větviček.

lokality: Lom Bílina, Břežánky, Břešťany atd. velmi hojně i z ostatních částí mostecké  pánve i dalších miocénních pánví a rovněž z oligocénu a dokonce již svrchní křídy celé Evropy.

   

patisovec - větvička Patisovec - samiččí šištice Patisovec - samiččí šistice Patisovec - samiččí šištice  - lom Bílina Patisovec - semeno - lom Bílina