Jako i jiné taxodiovité, glyptostrobus byl opadavý a na zem padaly celé roční výrosty..