V sídlištních podmínkách kůra topolu bílého přímo vyzývá k vyrývání všeho možného.V espodní části kmene se objevují úseky s rozpraskanou černou borkou.