Větve olistěné až 30 cm dlouhými na okraji zubatými listy nesou na podzim kulaté silně pichlavé plody..