Strom se nachází na okraji parkové světliny, z jihu je stíněn mohutnou lípou. Vyniká velmi nízkým založením koruny.