V době květu se olistění stromu ztrácí pod záplavou samčích květenství.