Jerlín na Kyselce v zadní části "osmičky" pod vlivem zápoje vyrostly do větších výšek a koruna je poměrně řídká.