Jerlín japonský (Sophora japonica

  

  24 Jerlin na Kyselce  Olistění borka
MAPA

 

Navigace : Tento druh byl v Bílině vysazován pouze v lázeňskén  parku na Kyselce, kde jsme objevili dva exempláře v oblasti zvané „osmička“ cca 250 a 350 m  jižně od hlavní lázeňské budovy.

 

Zdravotní stav stromu :  Oba stromy jsou v relativně dobré kondici,  nebylo však u nich zaznamenáno kvetení ani plody. Stáří stromů je zřejmě podobné jako u ostatních stromů v této části parku, bude se tedy pohybovat kolem 100 let.

 

Biologie :  Jerlín japonský  (Sochora japonica) je menší  20 – 25 m vysoký strom s širokou oválnou velmi otevřenou , často vícedílnou korunou. Pochází z jihovýchodní Asie nikoli však z Japonska, jak mylně uvádí vědecký název stromu. Naše exempláře mají první větve velmi vysoko, protože vyrůstaly v konkurenci s okolními javory. Listy jsou lichozpeřené s předčasně opadávajícími palisty ( 7 - 17), oválné, vpředu zúženými, řapíkatými, celokrajnými. Květy v latách a nápadně zaškrcované lusky s 2 - 3 semeny bohužel na našich stromech pozorovány nebyly.

 

Význam : Jerlín je již dlouhou dobu poměrně oblíbený strom pro městskou výsadbu díky své odolnosti. Popsané dva exempláře jsou však na Bílinsku ojedinělé a vzhledem předpokládané době výsadby patří i ke stromům velmi starým.

 

Fosilní záznam :  Rod Sophora není znám  z paleontologických nálezů v okolí Bíliny.