Javorové nosy tohoto druhu jsou o málo větší než u běžného mléče.