Mezi ostatními stromy vyniká ginkgo svou jasnou listovou zelení a protaženou korunou. poněkud připomínající některé jehličnany.