Archiv aktualit "2018"
zpět na aktuality další rok > < rok zpět

 20.11.2018  - Ukončení hlavní fáze revitalizce horního rybníčku v Kozlech

Po několika brigádách, zajišťování stavebního materiálu a dlouhého čekání na výrobu originálních zámečenických dílů mohl K. Mach dokončit stavbu nového stavidla na horním rybníčku v Kozlech. Konečně bylo možno zahájit jeho napouštění. Nyní již  hladina v rybníčku pozvolna stoupá a od jara můře začít jeho osídlování obojživelníky z okolní krajiny. V rybníčku je teď 8 karasů stříbřitých a během podzimu se na vyvýšených místech dna a na schodišti vyhřívala skupinka asi 5-7 skokanů skřehotavých, většinou velkých dospělých exemplářů. Kromě stavidla byly opraveny schody, hlavně byl poslední schod zvýšen nad okolní terén aby již do rybníčku nebohla voda volně přitékat z ulice. Nyní je zásobování vodou čistě z podzemního pramene.  Na kraji schodiště byla také z kamenů a betonu vybudováva asi 30 cm široká rampa, která by měla obojživelníkům umožnit lepší vstup a východ z rybníčku, který má jinak strmé stěny. Akci podpořila kromě pravidelných sponzorů též obec Kozly a to částkou 8000,- Kč. Akce kozelské rybníčky je tak v zásadě ve své hlavní části ukončena a čeká nás dále hlavně management, aby se vývoj lokalit ubíral předpokládaným směrem. Po suchém létě, kdy obě nádrže zažily minimální přísun vody a maximální odtok nebo výpar, naštěstí během deštivého konce listopadu a začátku prosince došlo k naplnění obou nádrží a na jarní rozmnožovací vlnu obojživelníků budo připraveny.

 

29.9.2018  - Amatérská mineralogická burza v Teplicích

Devátý ročník tradiční amatérské prodejní výstavy minerálů a zkamenělin se za podpory vedení Teplického Gymnázia  uskutečnil 29.9. 2018 od 9:00 do 14:00 v prostorách přízemí Gymnázia v Teplicích. Na výstavě se zúčastnilo téměř 50 vystavovatelů. Počet návštěvníků překoročil 200. Díky za uspořádání výstavy a její úspěšný průběh patří zejména rodině Z. Dvořáka. Na výstavě bylo možno opět zhlédnout, potěžkat si a samozřejmě zakoupit do sbírky mnoho zajímavostí ze světa minerálů a zkamenělin nejen z našeho regionu, ale i z jiných lokalit v Čechách na Moravě a Slovensku. Řada vystavovatelů také dovezla minerály a fosílie z ciziny. 

 

20.8. 2018  a 17.9.2018   -  zahraniční exkurze na lomu Bílina

20.8.2018 K. Mach na lomu Bílina a na Bořni provázel skupinu studentů a pedagogů geologie z Moskevské státní university, a o měsíc později po lomu Bílina provázel tradiční exkursi studentů University of Nottingham. Obě studentské skupiny jsou našimi tradičními návštěvníky  a tak exkurse probíhá na velmi přátelské bázi.

 

12.6.2018  -  Přednáška v Knihovně na Mírovém Náměstí v Bílině.

K. Mach bude přednesl zajímavou přednášku o třetihorních močálech na Bílinsku formou provádění po mokřadech jihovýchodu USA, které v roce 2016 dvakrát navštívil. Posluchači tak mohli absolvovat skutečnou cestu do pravěku. Přednáška oslovila asi 15 posluchačů.

  

19.5.2018  -  regionální + národní  kolo soutěže Indiánská stezka v Libouchci

V sobotu  19. 5. 2018 jsme se auty dopravili na  další tradiční jarní soutěž do Libouchce. Indiánská stezka probíhá jako spojené regionální a národní kolo. Bohužel prakticky všichni z mladších kategorií nám z nějakého důvodu odpadli, takže Bílinské sojky reprezentovali převážně ostřílení účastníci.  Podle zkušeností také vypadaly výsledky. Nejlépe se umístili naši dorostenci - Michal s Davidem svoji kategorii vyhráli a dorostenky Kačka s Alicí získali stříbrnou medaili. Další naši dorostenci Radek a Petr - skončili těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě a starší žáci Matyáš s Vojtou získali ve své kategorii bronz. Celkově se tedy dá výprava na tuto naši tradičně úspěšnou soutěž považovat za velmi úspěšnou. Mrzí nás jen neúčast našich nejmladších, kteří si mohli poměřit svoje síly a schopnosti s velmi dobrou konkurencí. Úspěšnost celé výpravy potrhle hezký výšlap do Tisských stěn. Tyto pískovcové skály nás uchvátily jak z geologického pohledu, tak zejména úžasnými jeskyň kami, které zde v pískovci vytvořily přírodní zvětrávací a erozní, nebo snad abrazní procesy. Výhledy do krajiny ze skalních sloupů také stojí rozhodně za to. To vše spolu s hezkým počasím nám vytvořilo skvělou náladu k návratu do Bíliny. Organizace pod velením J. Černého z DDM Ústí nad Labem byla jako obvykle vynikající.

 

11.5. - 18.5. 2018  -  seriál exkurzí na lomu Bílina

11.5. začal tradiční jarní kolotoč exkursí na lomu Bílina návštěvou studentů pedagogické fakulty Unoversity Karlovy v Praze. Pokračovalo to 14.5. studenty paleontologie Přírodovědecké university téže university, Následovala exkurse žáků 5. a 9. třídy ZŠ Lipenec 15.5. a květnovou sérii zakončili 18.5. studenti a pedagogové Židovské university v Jeruzalémě v doporovodu pedagogů ústavu nerostných zdrojů UK v Praze. Po všechny dny bylo skvělé počasí a tak několikahodinové exkurse pod vedením K. Macha a s podporou SD a.s. proběhly bez problémů ku spokojenosti účastníků. Rovněž úspěšná byla odpolení exkurse  konference Archeologů 18.5., kterou vedl Z. Dvořák.

 

5.5.2018  - Vítání ptačího zpěvu v Duchcově

V sobotu dne 5.5. 2018 uspořádali členové České společnosti ornitologické a Bílinské přírodovědné společnosti

   Vítání ptačího zpěvu v Duchcově. 

62 milovníků přírody se sešlo na krátkou procházku okolím Duchcova  z toho bylo 22 dětí. Procházka vedla Zámeckou zahradou, kde Miroslav Horák seznamoval účastníky s ptačím zpěvem a představoval ptačí druhy žijící v Zámecké zahradě. U Dubského rybníka proběhla ukázka kroužkování odchycených ptáků. Byli chyceni: budníček menší, cvrčilka zelená, šoupálek dlouhoprstý, pěnkava obecná, pěvuška modrá, rákosník zpěvný, kos černý, drozd zpěvný, pěnice černohlavá, pěnice hnědokřídlá, pěnice slavíková, červenka obecná, brhlík lesní. Největší radost udělal jako vždy krutihlav obecný a krásný samec žluvy hajní. Odchyty a kroužkování zajistil P.Vít a M. hanzlíková. V závěru akce proběhla diskuze o ptactvu a jeho ochraně a pro děti byly připraveny drobné soutěže. Místní vítání ptačího zpěvu začíná být opravdu populární...

 

Chytila se i žluva  hajní.

 

Ornitologové v obležení zájemců o demonstraci kroužkování ptactva.

 

30.4.2018  - Ornitologická procházka pro žáky 4.tř ZŠ V. Pešaty v Duchcově

Na pondělí 30. 4. 2018 připravili členové společnosti Martina Hanzlíková a Pavel Vít ornitologickou vycházku pro čtvrťáky ZŠ J. Pešaty v Duchcově. Kromě poslechu zpěvu některých druhů byla dětem předvedena ukázka kroužkování ptáků. Zblízka si žáci prohlédli některé odchycené opeřence, např. pěnici černohlavou, střízlíka obecného, budníčka menšího, červenku obecnou, brhlíka lesního, pěnkavu obecnou, sýkoru koňadru, modřinku i babku. Následovala prohlídka ornitologických kroužků a vybavení každého kroužkovatele. Děti se též dozvěděly, proč ptáky kroužkujeme a jaká data zpětně odchycení ptáci přinášejí. 
Počasí bylo ideální, vycházka se vydařila.

28.4.2018  - Svatomarkovské procesí v Kozlech

Po roce zase nastal čas tradičního Svatomarkovského procesí na trase Sinutec - Kozly - Chrámce. Této akce se zúčastňujeme především tím, že se celoročně stráme o průchodnost cesty z Kozel do Chrámců (postupně zde také vysazujeme alej a likvidujeme bolševník velkolepý) a během vlastního procesí pořádme fotoggraficku výstavu na stěně kozelského kostela. Tentokrát to byla výstava fotografií z výpravy K. Macha do severoamerických močálů, které velmi připomínají třetihorní močály v mostecké pánvi. Pořádající společnost Středohoří sobě tentokrát poněkud nezvládla organizační záležitosti a tak se na oakci dostavilo sotva 25 účastníků i tak ale vše proběhlo v pohodě a procházka jarní krajinou za zpěvu barokních písní opět skončila donesením perníku s obrázkem Svatého Marka na dvůr zámeckých sadů v Chrámcích. Počasí bylo skvělé, nálada také.

 

27.4.2018  - Výlov horního rybníčka v Kozlech

Po jednom neúspěšném pokusu za plné hladiny jsme přistoupili k vypuštění podstatné části vody z rybníčku během týdne (vyžádalo si to destrukci strého výpustního objektu) a následnému výlovu horního rybníčku - bývalé hasičské nádrže v Kozlech. Následně se podařilo za účasti 4 členů rybářského svazu z Bíliny a K. Macha z bahnitého dna vylovit více jak 100 kusů ryb. První na řadě byl cca 50 cm kapr lysec, cca 10 drobných okounů, přes 70 karasů stříbřitých a druhový výčet uzavírá asi 10 perlínů. Ve zbylé vodě bylo ponecháno cca 20 ryb (hlavně karasi), které již nebyo možno slovit. Následně bylo dohodnuto, že je nutno bahno nahromaděné v nádrži splachem ze sousední cesty během desetiletých slejváků z nádrže odstranit. Proto již nebyl rybníček znovu napuštěn. Rovněž bude, jak již bylo plánováno dříve, vybudován nový výpustní objekt (stavidlo), upraven vstup do rybníčka a vybudován betonový práh, který zabrání v budoucnu dalšímu přísunu bahna.

 

15.4.2018  -  Regionální kolo soutěže Zlatý list v Ústí nad Labem na Střekově

V sobotu  15. 4. 2018 jsme vyrazili na tradiční jarní soutěž. Podařilo se nám sestavit jak družstvo sojek mladších, tak družstvo sojek starších. Straší sojky tentokrát byli pokořeni družstvem studentů gymnázia Jateční z Ústí nad Labem  a tak skončili jako druzí. Nepostupují tedy po řadě úspěšných let do národního kola. Mladší družstvo při své první účasti skončilo na slušném  šestém místě. Soutěže jsme se zúčastnili také jako rozhodčí a pomocníci rozhodčích. Bylo nás vidět hlavně na stanovišti ornitologie (P. Vít, M. Hanzlíková, K. Sochorová) a také samozřejmě na satnovišti geologie (K. Mach, J. Vokurka, K. Hejná). Oběma týmům blahopřejeme k dosaženým výsledkům, rozhodně to nebyla ostuda.  

 

11.3.2018  -  Čištění budek v Hrobčicích

V neděli  11. 3. 2018 v odpoledních hodinách jsme spolu se Sokolem Hrobčice a Stranou Zelených opět po roce zorganizovali pro věřejnost čištění ptačích budek umístěných v nivě potoka podél  cesty z Hrobčic k rybníku Kocouráku. kromě hlavní orgnizátorky M. Očkové se za naší společnost zúčastnili J. Vaník a K. Mach. K. Mach v úvodu zejména pro dětské účastníky provedl krátkou přednášku o ptactvu hnízdícím v budkám a vysvětlil, k čemu ptákům budky stavíme. Celkem bylo přes 30 návštěvníků. Na to se celá sešlost v pěkném slunečném počasí vypravila spolu se dvěma montérskými partami (jednu z nich tvořila právě naš epánská dvojice) nahlédnout do budek, co se v nich loni urodilo. Většina budek byla v loňském roce obsazená,  podle hnízda se dá soudit, že převládali mírně vrabci na d sýkorkami. Akce  jako vždy byla zakočena opékáním buřtů u hrobčického fotbalového hřiště.

O pdobnou akci jsme se pokusili v premiéře týden před tím v Bílině. Účast veřejnosti na čištění budek v Bezovce  však byla prakticky nulová. Možná jsme ani neměli dostatečně dotaženou propagaci ale fakt je, že Bíliňáci se na podobné akce na rozdíl od přednášek v knihovně nehrnou.

 

14.2.2018  - Výroční shromáždění členů Bílinské přírodovědné společnosti

Přátelé - členové společnosti, jako každý rok jste zváni na výroční shromáždění, kde si vyslechneme a schválíme výroční zprávu  podiskutujeme o našich projektech a zaplatíme členské příspěvky. Shromáždění proběhne jako obykle v naší klubovně na Gymnáziu v Bílině od 16:00.   KM

 

 

7.2.2018  - Posezení pro milovníky ptactva

Muzeum města Duchcova ve spolupráci se členy České společnosti ornitologické a Bílinské přírodovědné společnosti uspořádalo besedu Zimní hosté na krmítku  Taproběhla ve středu 7. února 2018 v duchcovském muzeu. Zúčastnilo se 17 dospělých a 6 dětí. V první části hosté měli možnost vidět obrázky rozmanitých ptáků, které je možno vidět u nás v zimě na krmítku a seznámit se se základními informacemi o jednotlivých druzích. U některých druhů si mohii poslechnout i nahrávku jejich zpěvu. V další části se účastníci dozvěděli, proč krmit a čím a co naopak na krmítko nepatří. V závěru se všichni dozvěděli, kterž pták je letošním ptákem roku - je to sýček obecný. V následné diskusi se zapojovaly  i děti, které pak byly odměněny sladkostmi. Dospělí si odnesli informační materiály od ČSO. Podle reakcí zúčastněných se akce povedla.  Díky      J. Wolfovi, M. Hanzlíkové, P. Vítovi.

   

Pohoda u krmítek v muzeu v Duchcově.