Na obrázku je:

A  velevrub malířský   

B  perlorodka říční

C  škeble rybničná

 

 

 další končím s testem