Na obrázku je:

A  perlorodka říční   

B  velevrub malířský

C  škeble rybničná

 

 

 další končím s testem