Na obrázku je:

A  siven americký   

B  ouklej obecná

C  bolen dravý

 

 

 další končím s testem