Na obrázku je:

A  blatnice skvrnitá 

B  kuňka obecná

C  skokan krátkonohý 

 

 

 další končím s testem