Obrázek ukazuje :

A  skokan ostronosý

B  skokan skřehotavý

C  skokan zelený 

 

 

 další končím s testem