Na obrázku je:

A  kuňka žlutobřichá

B  ropucha obecná

C  kuňka obecná

  

  

 další končím s testem