Obrázek ukazuje :

A  blatnice skvrnitá

B  ropucha obecná

C  kuňka obecná

 

 

 další končím s testem