Na obrázku je:

A  mlok skvrnitý 

B  čolek obecný

C  čolek velký

 

 

 další končím s testem