Provoz a rozvoj internetového serveru „příroda Bílinska“

 

          Oblast okolí města Bílina v severozápadních Čechách je extrémně zatíženou oblastí průmyslovou činností.. Zároveň se však rozkládá na velice malebném jihozápadním okraji chráněné krajinné oblasti České středohoří. Kolem třetiny plochy oblasti bylo dosud zdevastováno těžbou uhlí a dalšími doprovodnými činnostmi. Rozkládá se zde jeden z největších povrchových dolů v republice spolu s rozsáhlými výsypkami skrývkového materiálu a úpravnou uhlí , Elektrárna Ledvice, sklárna Glaverbel v Chudeřicích. Městem protéká řeka Bílina nechvalně známá jako jeden z nejznečištěnějších toků v zemi, sbírající vody z valné části  severočeské hnědouhelné pánve. Bílinská přírodovědná společnost chce svými aktivitami napomoci tomu a by povědomí obyvatel, ale i potenciálních hostů města a okolí  přestalo vnímat Bílinsko jako začouzené a zadrátované místo pouze k dočasnému životu, jež se pouze jednorázově použije a pak se zahodí. Chceme upozorňovat na přírodní zajímavosti (často unikáty) oblasti a na možnosti zvelebování krajiny a předkládat oblast lidem jako perspektivně velmi krásný a zajímavý kout republiky.  Kromě publikování v regionálním tisku se jako nejúčinnější nástroj těchto záměrů jeví internet.

          Náplň projektovaných internetových stránek prosvítá z již dnes  provozovaných stránek "příroda Bílinska". Stránky na tomto serveru (provozovaném v současnosti pouze díky laskavosti Severočeských dolů a.s.) budou v budoucnu obsahovat velmi obsáhlé údaje o přírodních poměrech na Bílinsku, ale i v přilehlých oblastech. Soustředěné údaje zasáhnou orografii, hydrologii, klimatologii, geologii s mineralogií, paleontologií a petrologií, botaniku a zoologii se společným průsečíkem v ekologii krajiny. Zároveň stránky budou široce informovat o aktivitách Bílinské přírodovědné společnosti, která je v současné době jedinou občanskou organizací v Bílině, která má ve svém programu vzdělávání v přírodních vědách a ochranu přírody nevázanou na její hospodářské  využívání (jako např. rybáři a myslivci).  Bílinská přírodovědná společnost tento projekt provádí zcela ve své režii i  když se každoročně snaží získat z různých zdrojů podporu alespoň na koupi nezbytného digitálního fotoaparátu.

           Projekt má trvalý charakter. V současnosti je v počátcích, ale vzhledem k potenciálu  oblasti se jedná o dlouhodobou záležitost. Hlavní kostra však již v podstatě je hotova. Téměř plná je například mineralogická část, plní se paleontologická a výrazný posun je v oblasti botaniky a zoologie.

           Hlavním řešitelem je Ing. Karel Mach  Ph.D.

           Pro práci na projektu se počítá se spoluprací členů společnosti z nichž nejaktivnější jsou geologové (Z. Dvořák a J. Svejkovský) ale nezaostávají ani další obory (botanika - Pavel Jaroš) .

           Projekt je v naprostém souladu se státní i komunální politikou v kraji – usiluje o zlepšení špatného image oblasti, zvýšení vzdělanosti a  odpovědnosti lidí a napomáhá tím jak zlepšování  stavu životního prostředí v oblasti, tak stavu v sociální oblasti. Projekt má podporu městského zastupitelstva i největšího průmyslového podniku ve městě – Severočeských dolů a.s.

Momentálně se na naše internetové stránky připojuje průměrně 5 lidí za den (během měsíce to je až 200 různých návštěvníků), ale jsou i dny bez návštěvy a dny, kdy nás navštíví i více jak 10 zájemců (zatím je rekordem 18).