Spolupráce při budování muzejních expozic v jiných městech 

 

           Především díky aktivitám geologů  se naše společnost aktivně podílí na budování přírodovědných expozic v jiných městech. Velké zásluhy patří zejména Z. Dvořákovi za jeho práci při budování Muzea zkamenělého lesa v Lounech  a J. Svejkovskému při založení a vybudování stálé geologické expozice Podbořanska v Podbořanech. Velmi intenzivně spolupracujeme i s národním muzeem v Praze, kde zejména v značná část vystavovaných exponátů expozici třetihor prošla rukama našich geologů. V národním muzeu se nachází rovněž fotokopie rekonstrukce třetihorního močálu - olejomalby od K. Macha. Velmi intenzivní je spolupráce rovněž s muzei v Teplicích a v Duchcově a s hornickým muzeem na jámě Julius III u Mostu. Kromě stálých expozic lze vzorky minerálů a zkamenělin z naší dílny spatřit na pravidelné Výstavě minerálů a hornické historie  na zámku v Klášterci nad Ohří  a na občasných výstavách v teplickém muzeu nebo například v sídle Ssprávy ochrany přírody v Litoměřicích.