Dětská a mládežnická sekce Bílinské přírodovědné společnosti

 

           Souběžně se založením společnosti v roce 2003 vznikl na bázi skupiny studentských  členů Juniorklub Bílinské přírodovědné společnosti. Náplní práce tohoto klubu je jednak soustavná péče o chovné centrum a jednak účast na projektech společnosti, především záchranných transferech obojživelníků, budování muzea v historických chodbách  a péči o vrch Kostrlík. Junior klub jako takový dnes neexistuje.

           V září 2003 byl následně při DDM Bílina založen přírodovědný kroužek pod vedením K. Macha kroužek měl 5 členů žáků 5.tříd bílinských škol. Po roce činnosti a vybudování centra environmentální výchovy na Gymnáziu se tento kroužek změnil na Přírodovědně - turistický oddíl  Bílinské sojky se sídlem na gymnáziu v Bílině v CEV Bořeň. Organizačně je dnes tento oddíl součástí společnosti. V současné době má 13 -17 členů z řad žáků gymnázia a bílinských základních škol. Oddíl funguje jednak pravidelně při schůzkách v klubovně a jednak na nepravidelných víkendových akcích a při účasti na projektech společnosti. Úspěšně se zúčastňujme soutěží Zelená stezka - Zlatý list a Indiánská stezka,  biologické olympiády a starší členové také SVOČ. Vyvrcholením činnosti je letní tábor.

    Detaily o činnosti sekce viz. odrážka Bílinské sojky na úvodní stránce.