Kozelské rybníčky  - ochrana obojživelníků a plazů na vesnici

 

             Tato aktivita vznikla z podnětu K. Macha v jeho bydlišti v obci Kozly v malebném prostředí okraje CHKO České středohoří. Hlavním objektem pozonosti jsou tu dva obecní "rybníčky". Takzvaný horní rybníček asi 100 m od návsi je bývalou hasičskou nídrží, vznikl na podzemním prameni. Tzv. spodní rybníček je vlastně sedimentační nádrží obecního svodu povrchových dešťových vod do zaječického potoka a nachází se asi 100 od horního. V minulosti byly oba tyto rybníčky částečně zarybněny karasem obecným a perlínem ostrobřichým a sloužily rovněž jako místa rozmnožování obojživelníků. Současný stav obou nádrží vlastně rozmnožování obojživelníků neumožňuje  - dolní je zcela zanesena bahnitým sedimentem, horní je přerybněna karasem stříbřitým a perlínem ostrobřichým a dokonce kaprem. Naším cílem je vrátit oběma nádržím  jejich význam jako míst rozmnožování obojživelníků a podpořit rovněž místní populace plazů. 

       V obci byla zdokumentována během posledních 15 let přítomnost ropuchy obecné, ropuchy zelené, skokana skřehotavého, skokana štíhlého, čolka obecného, užovky obojkové a ještěrky zelené. U ropuchy obecné, skokana skřehotavého, čolka obecného, užovky obojkové a ještěrky obecné bylo zdokumnetováno i rozmnožování v okolí těchto nádrží a v nich.

        Naše společnost  začala první kroky pro znovuobnovení přírodních funkcí "rybníčků" již v roce 2008, kdy byl proveden základní průzkum a  vznikl první projekt (zpracovaly sponzorsky Vodohospodářské projekty Teplice a.s.). Ve spolupráci s obcí bylo požádno z programu péče o CHKO České středohoří o dotaci na jeho provedení. Dotaci se nepodařilo získat, nicméně obec a následně i Městský úřad v Lounech ve smyslu "vodního zákona" schválily pro budoucnost účel těchto dvou nádrží jako místo pro rozmnožování obojživelníků a náš projekt byl těmito institucemi projednán a schválen.     

        Po delší časové odmlce, kdy se K. Mach marně snažil jako zastupitel v obci prosadit projekt revitalizace rybníčků mezi obecní priority, byla dalším důležitým krokem žádost obci Kozly o pronájem obou vodních ploch a některých přilehlých pozemků v roce 2014. Tato žádost vyústila v uzavření dlouhodobé smlouvy o pronájmu v roce 2015 mezi obcí Kozly  a Bílinskou přírodovědnou společností. Ke konci roku 2015 byly pak  získány některé důležité přísliby dvou našich partnerů o financování plánované revitalizace obou nádrží, takže v roce 2016 očekáváme zahájení prací. 

 

 

                        Dolní "rybníček" v obci Kozly stav v r. 2013. Zanesený bahnem.

  

 

    Dolní "rybníček" v obci Kozly stav koncem r. 2015. 

  

 

  Horní "rybníček v obci Kozly v r. 2013. Bývalá hasičská nádrž.