Biologický monitoring  - ornitologie

 

            Především díky ornitologovi M. Horákovi provádí naše společnost pravidelný ornitologický monitoring spojený s kroužkováním ptáků spojený a s podpůrnými aktivitami,  jako je zvyšování hnízdních možností vyvěšováním budek, jejich kontrolou a údržbou a managementem obzvláště významných lokalit (okolí Bořně). Díky prováděným záchranným  transferům se tento monitoring rozšířil i na lokality obojživelníků a rozvíjí se sledování plazů. "ornitologická sekce společnosti" má v současné době 5 aktivních členů. Kromě odborných aktivit věnovaných ptačí fauně se skupina snaží i o propagaci ornitologie cestou besed a předváděcích akcí pro školy i jiné skupiny obyvatelstva..  

 

         

                        M. Horák při výkladu během "ptačího dne" ZŠ praktická.