Budování venkovní expozice hornin v ZŠ Svážná Most

 

             Na žádost pí. učitelky Strnadové z mostecké Základní školy Svážná jsme se zapojili do záměru vybudovat na pozemcích této školy "geopark" - venkovní expozici hornin. Zkušenosti s tou to věcí již máme z doby, kdy jsme si sami takovou expozici budovali na gymnáziu v Bílině, takže jsme škole byli schopni nabídnout vypracování návrhu expozice a po vzájemných návštěvách jsme se s vedením ZŠ dohodli na spolupráci. Jsme generelním zhotovitelem expozice - 29.2.2016 jsme se ZŠ Svážná v Mostě uzavřeli smlouvu o dílo.  Ukončení prací je podle smlouvy konec června, součástí smlouvy je vypracování projektu, zajištění vzorků do expozice  a zpracování katalogu expozice.

         Expozice bude sestavena z cca 22 velkoformátových vzorků regionálních hornin většinou pořízených z aktivních těžebnch lokalit.