přírodovědné publikace o Bílinsku 

 

                                        

 

          Naše společnost zhruba jednou za rok vydá novou publikaci o přírodě v okolí Bíliny, případně širšího okolí zatím to byly publikace:

     

  
Významné dřeviny města Bíliny

vydáno v r,. 2008, 83 stran, sešit formátu A5, plnobarevný tisk s množstvím fotografií, katalog 35 nejvýznamějších  jednotlivých dřevin a skupin stromů ve městě Bílině s popisem biologie dřevin a jejich lokalizací ve městě. 

Jana Boršiová, Karel Mach 50,-Kč
Geologie Podbořanska

Vydáno v r. 2009, 75 stran, sešit formátu A5, plnobarevný tisk s množstvím fotografií v textu. Poutavý popis geologie zajímavé oblasti kolem města Podbořany, důkladný popis řady nejzajímavějších lokalit - vynikající náměty na výlety.

Jiří Svejkovský

 

Kniha je již k mání jen ve velmi omezeném počtu exemplářů!!

50,-Kč
Bílinské moře v době dinosaurů

Vydáno v r. 2010, 70 stran, sešit formátu A5, plnobarevný tisk s množstvím fotografií a dalších obrázků v textu. Průvodce zkamenělým životem v křídovém moři, jehož usazeniny jsou dnes pohřbené pod radovesickou výsypkou.

Petra Dvořáková, Zdeněk Dvořák 50,-Kč
Bořeň - turistická mapa  1 : 5 000  1: 2 000

Vydáno v.r.2011, dvojstrana formátu 310 x 400 mm, unikátní barevná  mapa hory Bořeň v dosud nevídané podrobnosti a přesnosti. České, anglické a německé vysvětlivky.

Karel Mach, Eva Dvořáková 30,- Kč
Bořeň očima geologa

Vydáno v r. 2011, 96 stran, sešit formátu A5, plnobarevný tisk s množstvím fotografií a dalších obrázků v textu. Průvodce po geologických zajímavostech Bořně, malá geologická učebnice o vzniku hory ve světle nejnovějších výzkumů. Pro cizince anglické  a německé resume s popisky obrázků jako příloha hlavní knihy - sešit 28 stran za 10,- Kč. 

     

Prokop Závada, Karel Mach 70,-Kč

 

Minerály Bílinska

Vydáno v r. 2012, 130 stran, brožura formátu A5, plnobarevný tisk s množstvím fotografií (130). Průvodce po minerálech, které se vyskytují v okolí města Bíliny a jejich nalezištích.  

Jiří Svejkovský, Zdeněk Dvořák, Roman Gramblička, Karel Mach 100,-Kč
Rostliny Bořeně u Bíliny

Vydáno v r. 2014, 196 stran, brožura formátu A5, plnobarevný tisk s množstvím fotografií, map a tabulek. Průvodce po rostliných společenstvech pokrývajících plochu národní přírodní rezervace Bořeň. Bezplatným bonusem je vložená mapa Bořně vydaná v roce 2011. 

 

Pavel Jaroš, Barbara Stalmachová 130,-Kč
Jezero mezi sopkami              Kučlín u Bíliny

Vydáno v r. 2015, 120 stran, brožura formátu A5, plnobarevný tisk s množstvím fotografií a dalších barevných ilustrací.  Bilance téměř 200 let vědeckého výzkumu a populárně vědecký popis evropsky významné paleontologické lokality Trupelník u kučlína nedaleko Bíliny s rekonstrukcí eocenního života  a krajiny v okolí Bíliny.

Zdeněk Dvořák, Karel Mach, Pavel Dvořák 100,-Kč

 

 

Momentálně pracujeme na knihách o o živočiších obývajících Bořeň a okolí .

 

Naši členové také publikují v odborných časopisech a v minulosti se stali autory a spoluautory několika obsáhlých publikacích vydávaných Severočeskýmu Doly a.s.