Likvidace invazního bolševníku velkolepého v CHKO České středohoří

 

             Mezi obcemi Kozly a Chrámce v katastru obce Kozly na jihozápadním okraji CHKO České středohoří jsme v rákosinách mezi poli a v přilehlém hruškovém sadu zjistili populaci bolševníku velkolepého čítající v roce 2015 pět stovek exemplářů na čtyřech dílčích lokalitách. Již v předchozích letech jsme prováděli průzkum a pokusnou likvidaci některých ohnisek plošným sečením a opakovanou likvidací kvetoucích exemplářů.  

V roce 2015 jsme se rozhodli požádat o dotaci AOPK ČR na tuto aktivitu. 

 

 

   Tři hlavní dílčí lokality obsahují dohromady až 500 rostlin (světlejší zelené plochy mezi tmavě zeleným rákosím). 

    

   Takto vypadá část dílčí lokality 2. 

  

Dílčí lokalita č.3 - bolševníky pod ochranou šípkových keřů.