O expozici 

 

           Expozice se nachází v nově vzniklých výstavních prostorách v historické budově bývalého městského úřadu v centru města.

            Stálá expozice o přírodních zajímavostech  okolí města  Podbořany v severozápadních Čechách pod názvem „Geologie Podbořanska“, jejímž cílem je představení méně známé a přesto geologicky pestré oblasti byla slavnostně otevřena 7. října 2005 .

           Expozice komplexně představuje vše zajímavé, čím se může oblast Podbořanska z hlediska  mineralogie, geologie a paleontologie prezentovat.

          Návštěvníci výstavy mohou obdivovat mineralogickou kolekci včele s vynikajícími vzorky hyalitu se staffelitem ze světoznámé lokality u obce Valeč, žluté a růžové aragonity či dutiny s nažloutlými drobnými chabazity a narostlými kalcity ze starých kamenolomů u Vrbičky nebo různé krystalové formy sádrovců z podložních jílů v okolí Kněžic a Neprobylic. Geologie oblasti je prezentována kolekcí všech základních hornin, které se podílejí na její stavbě. Horniny jsou stratigraficky uspořádány a upraveny do klasických formátů. Laickou veřejnost určitě upoutají zajímavé tvary hornin vzniklé jejich zvětráváním v podobě sloupků, koulí, balvanů nebo křemencových „sluňáků“.

             Významná část expozice je věnována paleontologii oblasti. Jsou zde představeny známé paleontologické lokality jako Dvérce, Dětaň, Valeč, ale i nově objevená naleziště. Vystaven je například zajímavý nález části kosti třetihorního bažinného sudokopytníka Antracotheria nebo destičky silicifikované horniny s množstvím ulit miocenních měkkýšů z okolí Krásného Dvora. Není opomenut ani plošně malý výskyt usazenin křídového moře v okolí Libořic a Měcholup s hojnými výlitky schránek mořských mlžů a plžů.

             Vystavena je rovněž kolekce zkamenělých dřev, které se na Podbořansku hojně vyskytují. Jsou to především permokarbonské araukarity z okolí Očihova a  Blšan, jejichž pestrobarevné a naleštěné vzorky potěší oko každého sběratele a také kalcifikované kořeny a kmínky ze sopečných popelů nebo silicifikované kořenové části stromů miocenních uhlotvorných močálů z nových nalezišť v okolí Podbořan.

            Vše je doplněno odbornými texty o geologii, mineralogii a paleontologii Podbořanska, geologickými mapami oblasti a fotografiemi minerálů, zkamenělin a významných geologických lokalit.