Chcete nám pomoci ?

Bílinská přírodovědná společnost původně  veřejně prospěšné občanské sdružení je od r.2015 zapsaným spolkem ve smyslu občanského zákoníku. Možnosti financování aktivit  a pomoci takovému sdružení jsou docela široké.

 

     1. členské příspěvky

     2. dary velkých sponzorů

     3. drobné finanční dary  fyzických osob

     4. přímá pomoc při aktivitách společnosti

     5. hmotné dary

     6. výdělečná činnost vlastního sdružení 

     7. státní a komunální dotace a granty

     8. veřejné sbírky

 

Naše občanské sdružení je neziskové. Z toho plyne, že všechny získané prostředky musí být zpětně využity v jeho veřejně prospěšných aktivitách. To je kontrolováno jednak samotnými sponzory, finančním úřadem při podání daňového přiznání a členskou základnou. Členové společnosti vykonávají veškeré aktivity společnosti bez nároku na odměnu a většinou řadu akcí různými formami skrytě sponzorují z vlastních kapes.

 

Pokud byste se chtěli stát členy společnosti,  obraťte se na kteréhokoli člena společnosti, nejlépe člena výboru. Finanční dar je možno předat přímo do rukou předsedy nebo lépe pokladníka (v obou případech dostanete příjmový pokladní doklad). Rovněž je možno (například pokud chcete zůstat v anonymitě) zaslat svůj finanční dar přímo na konto společnosti u České spořitelny  č.ú. 000000-1064699329/0800.   Mezi hmotné dary (například pokud si chcete být jisti způsobem užití daru) může patřit například krmení pro živočichy chované v Centru ekologické výchovy aj. vždy po dohodě s předsedou společnosti. Pomoci můžete formou brigády na sanaci sklepení, s dopravou materiálu a lidí na různé akce atd.

 

Paradoxně nejhorší je financování a podpora ze strany různých státních orgánů - požadavky na podložení požadavku jsou vždy velmi vysoké a úspěšnost   doslova nicotná, protože většinu prostředků odsají velké projekty nadregionálních organizací. Většinu státních dotací je možno obdržet až po hlavní sezóně a požadavek obyčejně zní utratit je do konce roku. Pokud jde o různá povolení potřebná k činnosti je to doslova katastrofa. Vyřízení povolení k transferu ohrožených živočichů je otázkou 2 až 6 měsíců, povolení k chovu těchto živočichů se vyřizuje ještě 2x déle.