Zajímavé odkazy
zpět na úvod
 

    Oblast ochrany životního prostředí:

 Stránky ornitologické sekce Bíl. přír. společnosti

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Krajský úřad Ústeckého kraje

Městský úřad Bílina

Správa CHKO ČR

Český svaz ochránců přírody

Sdružení mladých ochránců přírody

Arnika - tým Bořena

Občanské sdružení Šťovík (Teplice)

Česká společnost ornitologická

Český rybářský svaz

 

Zoologické zahrady

ZOO Ústí nad Labem

Zoopark Chomutov

ZOO Děčín

ZOO Liberec

ZOO Praha

ZOO Plzeň

 

Botanické zahrady

Botanická zahrada Liberec

Botanická zahrada Teplice

Pražská botanická zahrada

Arboretum Sofronka v Plzni

 

 

Muzea s přírodovědnou expozicí

Oblastní muzeum v Mostě

Regionální muzeum v Teplicích a Krupce

Oblastní muzeum v Lounech

Městské muzeum v Kadani

Národní muzeum Praha

Mineralogické muzeum přír.fak.UK

Muzeum Zkamenělý les v Lounech

Expozice geologie Podbořanska

 

Počasí, imise, družicové a radarové mapy

 Automatický imisní monitoring ČR

Český hydrometeorologický ústav

aktuální radarové mapy ČR

další linky na počasí

počasí v Německu(zasahuje i do ČR)

NASA (USA)

 

Mapy

www.mapy.cz

Oblast geologie, mineralogie, paleontologie

geologové Dolů Nástup Tušimice

Česká geologická služba

Portál Minerál.cz

Časopis Minerál

Portál Geo-web

Geologická služba USA

Minerály Teplicka a okolí

přehled minerálů - přír. fak UK

obecná mineralogie M. Dudka

 mineralogie T. Kadlece