Tato mapka, získamá z webu Povodí Ohře a.s. nepotřebuje komentáře, S čistotou tekoucích vod v povodí řeky Bíliny to ani v současné době, kdy na celém toku bylo vybudováno několik čističek není slavné. Stále jde asi o nejznečištěnější řeku v ČR.