Nabízíme
zpět na úvod

 

Naše publikace:  (v prodeji též v internetovém obchodě České středohoří, v městském Infocentru v Bílině,

v Muzeu v Mostě, na publikace.net, )

     
Významné dřeviny města Bíliny

vydáno v r,. 2008, 83 stran, sešit formátu A5, plnobarevný tisk s množstvím fotografií, katalog 35 nejvýznamějších  jednotlivých dřevin a skupin stromů ve městě Bílině s popisem biologie dřevin a jejich lokalizací ve městě. 

Jana Boršiová, Karel Mach 50,-Kč
Geologie Podbořanska

Vydáno v druhém obnoveném vydání r. 2017, 80 stran, sešit formátu A5, plnobarevný tisk s množstvím fotografií v textu. Poutavý popis geologie zajímavé oblasti kolem města Podbořany, důkladný popis řady nejzajímavějších lokalit - vynikající náměty na výlety.

Jiří Svejkovský

 

70,-Kč
Bílinské moře v době dinosaurů

Vydáno v r. 2010, 70 stran, sešit formátu A5, plnobarevný tisk s množstvím fotografií a dalších obrázků v textu. Průvodce zkamenělým životem v křídovém moři, jehož usazeniny jsou dnes pohřbené pod radovesickou výsypkou.

Petra Dvořáková, Zdeněk Dvořák 50,-Kč
Bořeň - turistická mapa  1 : 5 000  1: 2 000

Vydáno v.r.2011, dvojstrana formátu 310 x 400 mm, unikátní barevná  mapa hory Bořeň v dosud nevídané podrobnosti a přesnosti. České, anglické a německé vysvětlivky.

Karel Mach, Eva Dvořáková 30,- Kč
Bořeň očima geologa

Vydáno v r. 2011, 96 stran, sešit formátu A5, plnobarevný tisk s množstvím fotografií a dalších obrázků v textu. Průvodce po geologických zajímavostech Bořně, malá geologická učebnice o vzniku hory ve světle nejnovějších výzkumů. Pro cizince anglické  a německé resume s popisky obrázků jako příloha hlavní knihy - sešit 28 stran za 10,- Kč. 

     

Prokop Závada, Karel Mach 70,-Kč

 

Minerály Bílinska

Vydáno v r. 2012, 130 stran, brožura formátu A5, plnobarevný tisk s množstvím fotografií (130). Průvodce po minerálech, které se vyskytují v okolí města Bíliny a jejich nalezištích.  

Jiří Svejkovský, Zdeněk Dvořák, Roman Gramblička, Karel Mach 100,-Kč
Rostliny Bořeně u Bíliny

Vydáno v r. 2014, 196 stran, brožura formátu A5, plnobarevný tisk s množstvím fotografií, map a tabulek. Průvodce po rostliných společenstvech pokrývajících plochu národní přírodní rezervace Bořeň. Bezplatným bonusem je vložená mapa Bořně vydaná v roce 2011. 

 

Pavel Jaroš, Barbara Stalmachová 130,-Kč
Jezero mezi sopkami              Kučlín u Bíliny

Vydáno v r. 2015, 120 stran, brožura formátu A5, plnobarevný tisk s množstvím fotografií a dalších barevných ilustrací.  Bilance téměř 200 let vědeckého výzkumu a populárně vědecký popis evropsky významné paleontologické lokality Trupelník u Kučlína nedaleko Bíliny s rekonstrukcí eocenního života  a krajiny v okolí Bíliny.

Zdeněk Dvořák, Karel Mach, Pavel Dvořák 100,-Kč

Minerály Českého středohoří

Vydáno v r. 2017 Muzeem města Ústí nad Labem s podporou naší společnosti, 251 stran, Luxusní vázaná publikace formátu A4, plnobarevný tisk s množstvím fotografií, popisy minerálů a jejich lokalit.

Zdeněk Dvořák, Miroslav Radoň, Jiří Svejkovský, Oldřich Janeček, Pavel Dvořák, Petr Fuchs 690,-Kč

Pokrok s modráčkem

Vydáno v r. 2019, 100 stran, brožura formátu A5, plnobarevný tisk s množstvím fotografií. Seznamuje s přírodními poměry rekultivované výsypky skrývky Dolu Bílina  -  Pokrok u Duchcova s důrazem na vzácný druh - slavíka modráčka. Biologie tohoto druhu je zde popsána na monografické úrovni.

Martina Hanzlíková, Pavel Vít 100,-Kč
Geologická minulost Novostrašecka

Vydáno v r. 2022, 90 stran, brožura formátu A5, plnobarevný tisk s množstvím fotografií v textu. Podroný chronologický popis geologického vývoje širšího okolí Novéh Strašecí, 

Tomáš Novotný 95,-Kč

    

1. Zajištění  přírodovědných exkursí v oblasti Bílinska 

Zabezpečuje: Karel Mach
Spojení: mach@sdas.cz
Služební tel. : 417 805 028 - pracovní dny do 14:00, jinak 602 150 477

 

Především pořádáme exkurse na povrchový hnědouhelný  lom Bílina a jeho rekultivační aktivity na výsypkách a uzavřených těžebních lokalitách a exkurse na horu Bořeň. Bohužel pro zájemce jsou již místa na exkurse do lomu Bílina, kterých uspořádáme ročně kolem 10 většinou zabrána stálými zájemci z řad vysokých škol se zaměřením na geologii a ekologii. Optimální počet návštěvníků je 15 - 19 nebo 30 - 38 s ohledem na možnosti dopravy v terénu (použití terénních vozidel s omezenou kapacitou). Nejvhodnější období pro exkurse na důl Bílina je od konce dubna do konce září. Relativně volné jsou termíny o prázdninách, téměř beznadějné je to od května do poloviny června.  Dopravu  do dolu zajišťují zcela výjimečně SD a.s. Pro vstup na plochu dolu je nutné povolení představenstva SD a.s. a doprovod odborného dozoru pracovníka SD a.s.  Naše společnost zajišťuje tento dozor a vybírá poplatek za průvodcovskou činnost podle náročnosti exkurse a jazykové mutace. Provádíme v českém, ruském a anglickém jazyce.

Další aktivitou jsou ornitologické a geologické exkurse pro veřejnost pořádané  mimo důl. Ornitologické exkurse jsou pořádány pravidelně zejména v měsící květnu jako Vítání ptačího zpěvu v Duchcově, Mostě, Košticích, Vojnici. Geologické exkurse jsou pořádány především na horu Bořeň a nově od roku 2022 také na Radovesickou výsypku. Tento typ exkursí je bezplatný, případně s dobrovolný poplatkem.


                

   

2. Zajištění specializovaných přednášek

Zabezpečuje: Karel Mach
Spojení: mach@sdas.cz
Služební tel. : 417 805 028 - pracovní dny do 14:00, jinak 602 150 477

Jedná se o přednášky na místní i zajímavá odborná témata širšího záběru (geologie, paleontologie, mineralogie, ornitologie, vodní biologie, botanika, cestování) pro žáky škol, učitele, veřejnost další instituce jako např. muzea.   

 

3. Zajištění přírodovědných soutěží pro děti 

(Zelená stezka -  Zlatý list, Zlatá udice)

Zabezpečuje: Karel Mach
Spojení: mach@sdas.cz
Služební tel. : 417 805 028 - pracovní dny do 14:00, jinak 602 150 477

     

4. Sbírky nerostů na školách.
Zabezpečuje: Zděnek Dvořák
Spojení: dvorak@sdas.cz
Služební tel. : 417 805 038 - nejčastěji kolem 13:00
Soukromý tel. : 721 996 521 - pouze kolem 18-20:00 

Na naši  společnost, na geologické oddělení SD a.s. a přímo na nás geology se neustále obracejí zástupci základních a středních škol s požadavkem doplnění nerostů a hornin pro školní výuku a hlavně o prohlídku a pourčování jejich vzorku. 
Pracujeme jako geologové již mnoho let v geologickém oddělení Dolů Bílina, jsme autory několika mineralogických a paleontologických knih a mnoha desítek odborných článků.
Také nás mrzí, že s uzavíráním některých škol dochází k likvidaci těchto sbírek, a tak se snažíme získat přehled o zajímavých regionálních vzorcích uložených na školách. Tuto činnost poskytujeme zdarma každé škole, která má zájem o pourčování kamenů a zkamenělin. 
kameny roztřídíme, popíšem druhem a lokalitou, rozdělíme na nerosty, horniny a zkameněliny. Školám k této prohlídce zdarma poskytujeme také kolekci místních regionálních nerostů a zkamenělin, kterých máme díky své profesní činnosti na povrchovém dole mnoho a rádi se o ně podělíme.
Pro naše uspokojení nám stačí možnost si některé kameny vyfotografovat a snímky použít pro naši publikační činnost. Úzce spolupracujeme s regionálními muzei a odborníky paleontology a mineralogy, proto jsou pro nás informace o obsahu školních geologických sbírek důležité - v případě, že objevíme vzácnou zkamenělinu či nerost.
Ve školních sbírkách také často identifikujeme i nerosty nebezpečné, jako jsou uranové rudy, azbestové nerosty, zeolitové nerosty a podobně, které vyžadují určité typy uskladnění a poradíme jak je zabezpečit. 
Zatím jsme zpracovali některé školy v okrese Teplice a Most, nebráníme se však spolupráci v okruhu až 100 km od Teplic. 
Jsme ochotni zajet do okresů: Chomutov, Louny, Rakovník, Mělník, Litoměřice, Česká Lípa, Teplice, Most, Ústí nad Labem a Děčín na základní i střední školy..

5. Budování školních venkovních expozic velkoformátových vzorků hornin.
Zabezpečuje: Karel Mach
Spojení: mach@sdas.cz
Tel. : 602 150 477
Jde o velice individuální akci. Zajišťujeme během několika měsíců návrh, cenovou nabídku, projekt, vytipování, pořízení, dopravu, umístění a označení bloků hornin o rozměrech do 2 t z oblasti Ústeckého kraje. Součástí dodávky je katalog expozice s detailními informacemi o jednotlivých horninách. Většina hornin pochází z nepřístupných aktivních těžebních lokalit. K nahlédnutí jsou naše realizované expozice na gymnáziích v Bílině a v Lounech, na ZŠ Svážná v Mostě, na Chytrém hřišti v Kadani a před DDM v Postoloprtech. Velký formát a čerstvost bloků hornin zabezpečuje dlouhodobou viditelnost textur a struktur hornin.

6. Amatérská mineralogická burza v Teplicích.
Zabezpečuje: Zděnek Dvořák
Spojení: dvorak@sdas.cz
Služební tel. : 417 805 038 - nejčastěji kolem 13:00
Soukromý tel. : 721 996 521 - pouze kolem 18-20:00 
třináctý ročník AMATÉRSKÉ BURZY MINERÁLŮ A ZKAMENĚLIN  se bude konat 24.09. 2022 v budově Gymnázia v Teplicích v ul. Čs. dobrovolců (proti velkému bezplatnému parkovišti v Alejní ulici) od 9:00 do 14:00.

Plakát ke stáhnutí (ZIP)

Plakát (PDF)


Naším cílem je nadále pokračovat v podpoře linie nekomerčních amatérských setkání sběratelů minerálů a zkamenělin v  v duchu pražské amatérské burzy a burzy v České Lípě.
Základní podmínky pro možnou účast na tomto amatérském nekomerčním setkání :
- burza minerálů a zkamenělin není určena pro prezentaci firem, ale sběratelů,
tedy žádné poutače na firmy
- nechceme žádné výrobky z kamenů a jiných materiálů, sošky, zvířátka, šperky, 
korále, prstýnky, amulety a podobný komerční materiál, pro ten je dost jiných burz 
- počet stolů na jednoho vystavovatele je omezen právě proto, aby byli uspokojeni 
malí sběratelé. 
- organizátoři si ohlídají, aby se jeden sběratel nepřihlásil pod několika jmény !!!!!!!
- důrazně prosíme nepoužívat vysoce energeticky náročných svítidel, elektrická síť 
by nemusela vydržet. Budeme pak nekompromisně žádat vypnutí nejsilnějších 
spotřebičů. 
- vzorky musí být označeny názvem, lokalitou a popřípadě cenou, v Kč
Pokud nebudete chtít tyto podmínky dodržovat, ani se nepřihlašujte !!! 
Pokud přesto dojde k porušení těchto základních podmínek, organizátor si vyhrazuje právo Vám v příštím ročníku nepřidělit stoly. 

Pokyny pro vystavovatele:
Stoly - školní lavice č. 1 a 2 (120 x 45 cm) + židle - cena je po: 50,- Kč 
- další možné školní lavice č. 3 a 4, + židle -  cena je po 100,- Kč
Platba se provádí až na místě.
Není zatím v našich silách ke každému stolu dodat el. proud. Počítejte s tím. 
Požadujeme přihlášení účastníka mailem na Duxit@seznam.cz, kde jasně napište o kolik stolů máte zájem. Poté vám bude zaslán plánek a propozice.
Vyjímečně na tel.: 721 996 521 kolem 18.00 hod. Dvořák Z.
V případě, že se po přihlášení nemůžete zúčastnit, prosíme o včasnou informaci.
Stoly pro přihlášené jsou blokovány pouze do 8.30 hod., pak budou nabídnuty dalším zájemcům.
Každý účastník musí mít pokrytí na stoly látkou nebo podložkou.
Pořadatel nepřebírá odpovědnost za vystavené vzorky. 

Časový rozvrh: instalace 7.00 - 9.00 
výstava 9.00 - 14.00 
likvidace 14.00 - 15.00
Parkování přímo na rozlehlém parkovišti proti místu konání

Náměty na výlety: obchůdek s minerály R. Kauleho na Komáří Hůrce
geologické expozice Muzeum v Krupce
soukromé Muzeum v Hrobě 732 301 009
Muzeum českého granátu v Třebenicích 
hornická díla: štola Martin Krupka
sběratelské lokality: Cínovec, Krupka, Jeníkov