SIDERIT

 

Chemický vzorec:   FeCO3

Krystalová soustava:   klencová

Barva:   žlutavá, hnědá až černá

Vryp:   nažloutle bílý

Lesk:   skelný

Štěpnost:   velmi dobrá

Tvrdost:   4,0

Hustota:   3,96

Lokality: lom Bílina

Speciality: Siderit v naší oblasti vznikal převážně za nízkých teplot (do 100 °C) v redukčních podmínkách z kyselých roztoků, obsažených v jílovitých zeminách miocénního stáří. Jeho vzniku napomohla aktivita anaerobních bakterií, které rozkládají organickou hmotu, ukrytou v sedimentárních horninách. Třetihorní jezerní a močálové jíly obsahují obyčejně kolem 2 - 5 % mikroskopického sideritu v konkrecích se jeho obsah zvyšuje až na 70 %.

  

lom Bílina

lom Bílina

lom Bílina

lom Bílina

lom Bílina