PICOTIT ( Cr-odrůda spinelu)

 

 

Chemický vzorec:  (Fe, Mg)(Al, Cr)2O4

Krystalová soustava:  krychlová

Barva:  bez barvy, oranžová až červená

Vryp:   -

Lesk:   skelný

Štěpnost:   chybí

Tvrdost:  7,5-8,0

Hustota:   3,5 

Lokality:  Měrunice, pyropové štěrky u Podsedic, Svinky

Speciality:  tento velmi vzácný minerál ze skupiny spinelů podle obsahu chrómu a společného výskytu s pyropem nepochybně pochází z útržků hlubinných ultrabazických hornin a na povrch byl vyvlečen během třetihorní vulkanické činnosti. 

 

Svinky